Eiropas kultūras mantojuma dienas

Eiropas kultūras mantojuma dienas

Aicinām apmeklēt Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumus

Kā ik gadus septembra otrajā nedēļas nogalē norisināsies Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi. Šogad pasākumi notiks sešdesmit vietās visā Latvijā.

Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam, tās teritorijā gadu tūkstošos un simtos risinājušies notikumi, kas nozīmīgi ne tikai šīs zemes iedzīvotājiem, bet arī visai Baltijai un Eiropai. Lai pilnīgāk aptvertu visu materiālo kultūras mantojumu, Latvijas kultūras pieminekļu aizsardzības sistēmā ir izveidota īpaša tipoloģiskā grupa – vēsturisku notikumu vietas, kurā ietilpst teritorijas, ēkas un citi objekti, kas saistīti ar nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem vai ievērojamām personām Latvijā. Šī kultūras pieminekļu grupa, iespējams, vistiešāk parāda, ka kultūras mantojums ir stāsts par mums, par cilvēku, cilvēka dzīves kvalitāti, vērtību skalu, tā ir saruna par cilvēces nākotni.

Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu programma aicina atklāt vietas, kas vēsta par dažādu laiku notikumiem Latvijas teritorijā: liecībām par pirmo iedzīvotāju ienākšanu Latvijas teritorijā Dvietes akmens laikmeta apmetnēs, pilskalniem un ordeņa pilīm, nozīmīgiem pavērsieniem, kā Durbes kauju, 1917. gada kaujām pie Mazās Juglas, 1863. gada poļu sacelšanos Viļakas muižā, Latvijas Centrālās padomes darbību Ventspilī. Pasākumos varēs iepazīt arī ievērojamu personību atstāto mantojumu, kas iedvesmo arī mūsdienās – Turaidā pieminēs Kaupo nāves gadadienu, Preiļos atzīmēs Borhu dzimtas ieguldījumu, Jūrmalā būs iespējams izsekot Raiņa un Aspazijas iepazīšanās stāstam, Skrīveros atzīmēs Andreja Upīša 140 gadskārtu, savukārt Āraišu ezerpilī atcerēsies tās rekonstrukcijas veidošanu un arheologa Jāņa Apala ieguldījumu. Pasākumi notiks arī tādās nozīmīgās vietās kā Riņģu saiešanas namā, Ādama Tērauda vadītā Valkas latviešu skolotāju semināra ēkā, Academia Petrina ēkā Jelgavā, Cēsu apriņķa skolā, Salaspils memoriālā.

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir tematiska, mantojuma vietu saimnieku, entuziastu un speciālistu veidota kultūras pasākumu programma, kuras mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

Eiropas kultūras mantojumu dienu programma Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionos. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi ir bez maksas, ja kāda papildus aktivitāte ir par samaksu, tas norādīts pasākumu programmā. Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

 

Papildus informācija:
Alma Kaurāte-Java
Tālrunis: 67326602, e-pasts: alma.kaurate-java@mantojums.lv
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste

 

 

Pieteikumu termiņš dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās pagarināts līdz 30. martam

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās pieteikt un rīkot izzinošus, sabiedrību iesaistošus pasākumus, kas atklāj telpiskajā vidē identificējamas vērtības – vietas, kas glabā Latvijas vēsturei nozīmīgu notikumu un ievērojamu personu darbības liecības. Pieteiktās vēsturisku notikumu vietas var būt saistītas ar nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijā, kas ietekmējuši tās vēsturiskās attīstības gaitu, tostarp kultūras un sabiedrisko kustību (biedrību, organizāciju u.tml.) izveidošanos un darbību, kultūras darbinieku dzīves un darba vietas, zinātnes, izglītības, amatniecības, lauksaimniecības un rūpniecības attīstību, karadarbību un ar to saistītām norisēm, pretošanās kustību vai citiem vēsturiskiem notikumiem.

Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi Latvijā norisināsies no 9.-10. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

Informācija Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkotājiem
Pieteikuma veidlapa

Iesakām izmantot arī Valsts kanceleja sadarbībā ar Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu sagatavoto informatīvo materiālu “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos”.

Papildus informācija:
Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
67326602, alma.kaurate-java@mantojums.lv

 

Līdz 15. martam aicinām pieteikties dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās 

Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam, tās teritorijā gadu tūkstošos un simtos risinājušies notikumi, kas nozīmīgi ne tikai šīs zemes iedzīvotājiem, bet arī visai Baltijai un Eiropai. Nedaudz mazāk apzināta un pētīta tā materiālā kultūras mantojuma daļa, kas glabā dažādu vēsturisku notikumu un ievērojamu personu darbības liecības. Pašlaik valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 109 vēstures pieminekļi un 32 vēsturisku notikumu vietas, pārsvarā ievērojamu personu dzīves, darba un apbedījuma vietas kā arī vēsturiskiem notikumiem veltīti pieminekļi. Iespējams, tas saistīts ar to, ka īpaši totalitārajos režīmos, kas ietekmēja arī mūsu zemi, vēsture bieži vien izmantota propagandas mērķiem, radot politizētu un izkropļotu vēstures interpretāciju un izraisot zināmu skepsi par vēstures iespējamo objektivitāti.

2017. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas tiks veltītas vēsturisku notikumu vietām nolūkā apzināt un no jauna iepazīt tās vietas, kas saistītas nozīmīgiem notikumiem Latvijas teritorijas vēsturiskajā attīstībā un mūsu vēsturei nozīmīgu personību dzīvi un darbu. Dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās, kas šogad notiks no 9.‑10. septembrim, līdz 15. martam aicinām pieteikt vēsturisku notikumu vietas, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, vai arī būtu tajā iekļaujamas.

Informācija Eiropas kultūras mantojuma dienu rīkotājiem
Pieteikuma veidlapa

Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

  

Papildus informācija:
Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Kultūras mantojuma politikas daļas speciāliste
67326602, alma.kaurate-java@mantojums.lv

 

Valsts kultūras kapitāla fonds atbalstījis Eiropas kultūras mantojuma dienu 2017 norisi

Priecājamies, ka Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi atbalstījis Eiropas kultūras mantojuma dienu 2017 norisi.

2016. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ”Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” ietvaros no 9. līdz 12. septembrim notika pasākumi, ekskursijas, radošās darbnīcas, semināri 56 vietās visā Latvijā. Lai izceltu vietu vērtības, sagatavotas prezentācijas, referāti, planšetes, izstādes un izglītojošas spēles.  Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu un Francijas institūtu Latvijā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija rīkoja semināru “Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”, kura rezolūcija piedāvā pamatnostādnes kultūrainavas kvalitātes nodrošināšanai.

Piedāvājam virtuāli aizceļot uz dažām no kultūrvēsturiskajām ainavām, kas piedalījās 2016. gada Eiropas kultūras mantojuma dienās. 

 

Semināra Kultūrvēsturiskāi ainava Latvijā materāli

12. septembrī  sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā  Turaidas muze jrezervātā norisinājās šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienas noslēdzošais pasākums  - seminārs „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā”.  

Semināra rezulūcija

Semināra prezentācijas

Juris Dambis, Dr. arch.,Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Ainavas nozīme kultūras mantojuma saglabāšanā 

Pēteris Šķiņķis, Dr. geogr. Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Plānošanas pieejas šodien, vērtību saglabāšana un veidošana

Kamila Gijona (Camille Guyon), Grandes Sites de France tīkls
Kultūrainavas integrēta plānošana: Francijas Grandes Sites piemērs

Dace Granta, Vides un reģionālās attīstības ministrija
Mainīgā ainava - kā varam to ietekmēt?

Inguna Jekale, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Kultūrvēsturiskā ainava un plānošana – prakse un iespējas

Katrīna Kukaine, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Ainavas saglabāšanas/ pārveidošanas izvērtēšana kultūras pieminekļu aizsardzībā 

Māra Liepa-Zemeša, Pilsētvides attīstības pārvaldes Teritorijas  plānojuma nodaļas vadītāja vietniece
Rīgas piemērs 

Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības  nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte
Kaspars Rasa, Kuldīgas attīstības aģentūras direktors
Kuldīgas piemērs

 

 

Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi

Šajā nedēļas nogalē, no 9. līdz 12. septembrim, visā Latvijā notiks kultūras pieminekļu īpašnieku rīkoti Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi – semināri, ekskursijas, radošās darbnīcas, koncerti, kas šogad veltīti kultūrvēsturiskajai ainavai, lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā un ceļā uz Latvijas simtgadi aicinātu pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ainavai kā Latvijas ilgtermiņa attīstībai nozīmīgai tēmai.

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā pasākumi notiks 56 vietās. Uzsverot kompleksas pieejas nozīmi ainavu pārvaldībā, 9. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšanas pasākuma laikā, dzīvojamo ēku kompleksa „Trīs brāļi” pagalmā, tiks paziņots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotās Eiropas Padomes Ainavu balvas nacionālās atlases uzvarētājs. 9. septembrī notiks arī kultūrvēsturiskajai ainavai veltīti semināri Jelgavā un Turaidā, kā arī militāro ainavu izzinošs pasākums Nāves salā, u.c. Lielākā daļa pasākumu notiks sestdienā, 10. septembrī, kad tiks piedāvātas plašākas pasākumu programmas, kas ietver dažādas ainavu izzinošas aktivitātes kā Cēsu pils parkā, Āraišos, kā arī tādi pasākumi, kur ainava tiks interpretēta caur mākslas aktivitātēm kā Lūznavas un Krimuldas muižās un Jaņa Rozentāla dzimtajās mājās “Bebri”. Būs iespēja arī iepazīt objektus, kas ikdienā slēgti, piemēram, Ventspils Ostas noliktavas, vai arī doties pārgājienā kā Pedvāles brīvdabas mākslas muzejā. Savukārt starp svētdienas pasākumiem īpaši interesanta varētu būt iespēja iepazīt Jaunupes dambi Salacgrīvas novadā. 12. septembrī Eiropas kultūras mantojuma dienas noslēgsies ar semināru „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” Turaidas muzejrezervātā, kurā tiks izzināts gan kultūrvēsturiskās ainavas jēdziens, kā arī dažādas pieejas ainavu pārvaldībā.

Pasākumu programma: KurzemesLatgales, Rīgas, Vidzemes (izmaiņas 08.09.2016.), Zemgales reģionos (izmaiņas 09.09.2016).

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir starptautiska iniciatīva, kas katru gadu septembrī aicina kultūras pieminekļu saimniekus uzņemt ieinteresētus ciemiņus, lai dalītos zināšanās un sniegtu iespēju ikvienam veidot saikni ar kultūras mantojumu, iepazīstot to neikdienišķā veidā.Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Seminārs „Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā” tiek rīkots sadarbībā ar Francijas institūtu un Turaidas muzejrezervātu.

Papildus informācija:
Alma Kaurāte-Java
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Pārvaldības un komunikāciju daļas speciāliste
alma.kaurate-java@mantojums.lv, 66164783

 

Eiropas kultūras mantojuma dienu 2016 dalībnieki

Dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienā 2016 Kultūrvēsturiskā ainava Latvijā Valsts kultūras pie pieminekļu aizsardzības inspekcija saņēma 56 pieteikumus no visas Latvijas. Lai izvērtētu saņemtos pieteikumus Inspekcija izveidoja speciālistu komisiju, kurā piedalījās astoņi pārstāvji no trīs institūcijām: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

Šī gada Mantojuma dienu dalībnieku sarakstā ir minētas 70 vietas; tādas, kuras dalībai pieteica saimnieki un kurās notiks dažādi uz kultūrvēsturiskās ainavas izpēti un kopšanu vērsti pasākumi un tādas, kuras netika pieteiktas, bet kuru izcelšanu Latvijas kultūrvēsturiskās ainavas kontekstā par nozīmīgu uzskatīja komisija. Daļas komisijas izvirzīto vietu saimnieki kā, piemēram, Alūksnes muižas parka, Limbažu vēsturiskā centra, Kārļa Skalbes Saulrietu un citi ir atsaukušies Inspekcijas aicinājumam piedalīties mantojuma dienās, sarīkojot pasākumus.

Vietu pieteicēju iecerētie pasākumi ir daudzveidīgi – sakopšanas talkas, izzinošas ekskursijas un darbnīcas, semināri, plānojumu un stratēģiju prezentācijas, mākslas plenēri, izpētes, lai sagatavotu izstādes, fotokonkursi un koncerti. Daļā no pasākumiem, kas notiks gatavojoties mantojuma dienām, būs iespējams piedalīties ikvienam. Piemēram, jūnijā Grobiņas novada dome plāno izsludināt fotokonkursu “Mans Grobiņas arheoloģiskais ansamblis”. Par šo un citām Mantojuma dienu aktivitātēm, informēsim Inspekcijas facebook profilā.

Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienas tiks atklātas 9. septembrī, pasākumi visā Latvijā notiks 10.-11. septembrī. 

Eiropas kultūras mantojuma dienu dalībnieku saraksts (pdf dokuments, izmaiņas 01.06.2016.)

 

Līdz 14. martam aicina pieteikties dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās 2016

Eiropas kultūras mantojuma dienas ir starptautiska iniciatīva, kas katru gadu septembrī aicina kultūras pieminekļu saimniekus uzņemt ieinteresētus ciemiņus, lai dalītos zināšanās un sniegtu iespēju ikvienam veidot saikni ar kultūras mantojumu, iepazīstot to neikdienišķā veidā. Šogad šī skaistā, kultūras mantojuma ideālus vienojošā tradīcija, kas katru gadu vieno vairāk nekā 20 miljonu cilvēku visā Eiropā, notiks jau 25. reizi.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 2016. gada Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā velta kultūrvēsturiskajai ainavai, lai akcentētu tās īpašo lomu cilvēka dzīves kvalitātes veidošanā un ceļā uz Latvijas simtgadi aicinātu pievērst uzmanību kultūrvēsturiskajai ainavai kā Latvijas ilgtermiņa attīstībai nozīmīgai tēmai. Kultūrvēsturiskā ainava ir veidojusies, mijiedarbojoties dažādiem cilvēku darbības un dabas faktoriem. Tā ilustrē cilvēces attīstību laikā un telpā, ir ieguvusi sociāli atzītu vērtību un ar ainavā esošajām fiziskajām liecībām atspoguļo noteiktas tradīcijas, vēsturiskus notikumus vai to attēlojumu literatūras un mākslas darbā.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija rosina vietu īpašniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, izglītības un kultūras iestādes apzināt, izcelt nozīmīgas kultūrvēsturiskas ainavas un pieteikt tās dalībai 2016. gada Eiropas kultūras mantojuma dienās. Izvirzītajām vietām jāatbilst šādiem kritērijiem: 

  1. Ainava, kas veidojusies cilvēka darbības rezultātā. Tā sniedz liecības par iepriekšējo paaudžu dzīvi, ir uztverami tās vēsturiskie slāņi un ir iespējams nolasīt vietas veidošanās vēsturi.
  2. Ainavai piemīt aizsargājama vērtība – kultūrvēsturiska ainava, kurai piemīt vai kurā atrodas vēsturiskas, zinātniskas, mākslinieciskas vai citas kultūras vērtības, kas iekļautas vai kuras vēlams iekļaut Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
  3. Dabā nosakāmas robežas. Kultūrvēsturiskajai ainavai ir noteiktas vai dabā vizuāli uztveramas robežas.
  4. Īpaši plānotas aktivitātes. Vietas pieteicējs paredzējis aktivitātes kultūrvēsturiskās ainavas izcelšanai (piemēram, izpēti, kopšanu, u.c.) un septembra otrajā nedēļas nogalē Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā tiek plānots izzinošs, sabiedrību iesaistošs pasākums, kas atklātu kultūrvēsturiskās ainavas vērtības, piemēram, izstāde, ekskursija, darbnīca vai citi radoši notikumi.
  5. Pieteicēja, saimnieka ieinteresētība. Objekta īpašnieks vēlas saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un izcelt tās sabiedrībai, darboties vietas saglabāšanā ilgtermiņā. 

Lai pieteiktu vietu dalībai Eiropas kultūras mantojuma dienās, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, un līdz 2016. gada 14. martam jāiesniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā vai tās reģionālajās nodaļās. Pieteikumus var sūtīt pa pastu Mazā Pils iela 19, Rīga LV‑1050 vai elektroniski parakstītus uz vkpai@mantojums.lv. Pieteikumus izvērtēs īpaši šim nolūkam izveidota speciālistu komisija.

Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā notiek ar finansiālu Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. 

Pieteikuma veidlapa (word dokuments)