Iepirkumi


Šajā sadaļā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu tiek publicēti iepirkumi:

• Piegāžu un pakalpojumu līgumiem sākot no EUR 10 000;
• Būvdarbu līgumiem sākot no EUR 20 000.

Iepirkuma priekšmets un prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkumu priekšmetu, jautājumi un atbildes

Iepirkuma numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma rezultāts

Piegādātāja nosaukums, līgumcena (EUR, bez PVN), līguma izpildes termiņš

PIL 9.p. 3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Jēzus luterāņu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.6625) esošā stāvokļa fiksēšanai

Nolikums

VKPAI 2017/5

22.11.2017.

04.12.2017.

 plkst. 11.00.

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”, EUR 8 250,00 (bez PVN), līguma izpildes termiņš 21.12.2017. 

PIL 9.p. Uzmērīšanas darbi ar 3D skenēšanas un fotogrammetrijas metodi un ģeofizikālās apsekošanas darbi ar radiolokācijas metodi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu (pilsdrupu) esošā stāvokļa fiksēšanai

Nolikums

VKPAI 2017/4

05.10.2017.

18.10.2017.

 plkst. 11.00.

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”

EUR 27 200,00 (bez PVN)

15.12.2017.

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums

VKPAI 2017/3

03.10.2017.

24.10.2017.

 plkst. 11.00.

Ziņojums par iepirkuma procedūru

Lēmums

Līgums

SIA “SV Solutions”

EUR 54 200,00 (bez PVN)

15.12.2017.

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums (precizēts 20.07.2017.)

Jautājumu un atbildes (21.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (25.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (28.07.2017.)

Jautājumi un atbildes (02.08.2017.)

Paziņojums par atvēršanas sanāksmes atcelšanu (04.08.2017.)

Jautājumi un atbildes (07.08.2017.)

VKPAI 2017/2

20.07.2017.

10.08.2017. 

plkst. 11.00

(Paziņojums par termiņa pagarinājumu)

Paziņojums par iepirkuma izbeigšanu

 

 

2016. gads

Iepirkuma priekšmets un prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkumu priekšmetu, jautājumi un atbildes

Iepirkuma numurs

Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā

Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iepirkuma rezultāts

Piegādātāja nosaukums, līgumcena (EUR, bez PVN), līguma izpildes termiņš

PIL 8.2 p. “Logu izgatavošana, uzglabāšana un piegāde”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/11

09.12.2016.

20.12.2016 plkst. 12.00

Lēmums

Līgums

 

PIL 8.2 p. “Viena mikroautobusa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI

2016/10

05.12.2016.

16.12.2016 plkst 13.30

 Lēmums

Līgums

 

PIL 8.2 p. “Viena mikroautobusa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas funkciju nodrošināšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI

2016/9  

24.11.2016.

05.12.2016. plkst 12.00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.2 p. “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu reģistra datu migrācija un programmēšanas darbi”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/8

28.10.2016.

09.11.2016.

līdz

plkst 12.00

 Lēmums

Līgums

 26.12.2016.

PIL 8.2 p. “Remonta un restaurācijas darbi ēku kompleksā “Trīs brāļi” Mazajā Pils ielā 17, 19, 21 un Pils ielā 20,22”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/7

26.10.2016.

07.11.2016.

līdz

plkst 12.00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.2 p. "Lielo kapu Senču ielai piegulošās teritorijas ģeofizikālā apsekošana ar radiolokācijas metodi un datu pēcapstrāde”

Nolikums
Pielikums 

VKPAI 2016/6

19.10.2016.

31.10.2016.

līdz
plkst.12.00

Lēmums

Līgums

 

SIA "SV SOLUTIONS",

18 860,00, 05.12.2016.

PIL 8.2 p. ”Drukas pakalpojumi Inspekcijas sagatavotajiem izdevumiem”

Nolikums

VKPAI 2016/5

10.08.2016.

23.08.2016.

līdz
plkst.12.00

Lēmums

 Līgums

SIA "GR ART & PRINT"
3265,00 
Līdz saistību pilnīgai izpildei.

PIL 8.2 p. ”Rīgas Grebenščikova lūgšanu nama ikonostasa 3D skenēšanas darbi un datu pēcapstrāde”

Nolikums

VKPAI 2016/4

10.08.2016.

23.08.2016. 

līdz 

plkst. 12:00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

PIL 8.1.p. “Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu kultūrvēsturiskā inventarizācija”

Nolikums

VKPAI 2016/3

26.05.2016.

10.06.2016.

līdz

plkst. 12:00

Lēmums par iepirkuma izbeigšanu

 

Atklāts konkurss “3D skenēšanas un 3D modelēšanas darbi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu esošā stāvokļa fiksēšanai”

Nolikums

Jautājumi un atbildes

VKPAI 2016/2

31.05.2016.

19.07.2016.

līdz plkst 12.00 

Lēmums

Līgums 

Lēmums par izmaiņām

Līguma pielikums

 SIA "SV Solutions"

50 500,00

31.10.2016

PIL 8.²p.  "Jauna automobiļa operatīvais līzings (noma) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vajadzībām

Nolikums

VKPAI 2016/1

15.01.2016.

 

01.02.2016.,

līdz plkst.11.00

Lēmums

Līgums

SIA „TRANSPORENT”

28 441.18

60 (sešdesmit) mēneši